Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji Deneme Sınavı Sorusu #417899

Çift Yönlü immunodiffuzyon Tekniği ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?


Agar Jel Presipitasyon (AGP) testi olarak da bilinir.
Aynı ortamda birden fazla çok şüpheli serum veya antijen incelenebilir.
Çeşitli hastalıkların tanısı konabilir.
Jel ortamında uygulanan bir tekniktir.
Test ortamı %8 oranında agar içerir.

Yorumlar
  • 0 Yorum