Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji Deneme Sınavı Sorusu #493045

80-113 °C de optimal gelişme gösteren bakteri grubu aşağıdakilerden hangisidir?


Mezofilik

Termofilik

Hipertermofilik

Psikrofilik

Barofilik


Yanıt Açıklaması:

Hipertermofilik bakteriler 80-113 °C de optimal gelişme gösterirler.

Yorumlar
  • 0 Yorum