Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji Deneme Sınavı Sorusu #493100

Bakterilerin türe özgü bir generasyon süresi içinde ve belli aralıklarda bölünerek çoğalmaya başladığı üreme evresi aşağıdakilerden hangisidir?


Lag fazı

Log fazı

Aktif faz

Ölme dönemi

Durma dönemi


Yanıt Açıklaması:

Bakterilerin üremesinde 4 evre görülmektedir. Lag fazında (Latent dönem) metabolizma artar, ancak bölünerek çoğalma başlamaz. Log fazında (Üreme dönemi, Logaritmik faz) bakteriler türe özgü bir generasyon süresi içinde ve belli aralıklarda bölünerek çoğalmaya başlar. Durma döneminde, bozulan optimal koşullar değişmediği ve düzeltilmediği takdirde üreme durur. Ölme döneminde, durma dönemi değişmedikçe bakteriler uygun olmayan bu koşullar altında ölür. Bakterilerin üremesinde aktif faz bulunmamaktadır.

Yorumlar
  • 0 Yorum