Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji Deneme Sınavı Sorusu #493225

Kendi eşinin sentezlenmesini sağlayan bir birinden ayrılmış her bir ana DNA zincirine ne ad verilir?


Kodon

Konjugat

Templeyt

Amplikon

Nukleozom


Yanıt Açıklaması:

Kodon; her bir amino asit için üç bazdan oluşan genetik kod dizisidir. Konjugat; enzim, radioizotop, fluoresan boya gibi çeşitli moleküllerle işaretlenmiş antijen veya antikorlardır. Amplikon; PCR sonucu elde edilen PCR ürünleridir. Nukleotid; genetik materyalin yapısında bulunan bazlardır. Kendi eşinin sentezlenmesini sağlayan bir birinden ayrılmış her bir ana DNA zincirine ise templeyt adı verilmektedir.

Yorumlar
  • 0 Yorum