Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji Deneme Sınavı Sorusu #494311

Aşağıdakilerden hangi test pH 6.0’da sarı, pH 4.4’ün altında ise kırmızı renk verir ?


Metil red testi

VP testi

Karbonhidrat fermentasyon testi

Nitrat Redüksiyon testi

Oksidasyon Fermantasyon testi


Yanıt Açıklaması:

Metil kırmızısı reaksiyonu besiyerindeki glukozun bakteriler tarafından fermentatif metabolizasyonu sonucu oluşan organik asitlerin ortamın pH’sını düşürdüğünü ortaya koyar. Metil red solüsyonu pH 6.0’da sarı, pH 4.4’ün altında ise kırmızı renk verir.

Yorumlar
  • 0 Yorum