Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji Deneme Sınavı Sorusu #496668

I. Peristaltik hareke
II. Mide asitliği
III. Safra asitleri
IV. Epitel bariyeri
Yukarıdakilerden hangileri sindirim kanalında meydana gelen doğal savunma mekanizmasında etkilidir?


I ve III

II, III ve IV

I, II, III ve IV

I, II, III

II, III ve IV


Yanıt Açıklaması:

Peristaltik hareket, mide asitliği, safra asitleri, epitel bariyeri sindirim kanalında meydana gelen doğal savunma mekanizmasında etkilidir.

Yorumlar
  • 0 Yorum