Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji Deneme Sınavı Sorusu #496934

I. Deri mukozal bir organdır.
II. Derinin çok katlı yapısı normal şartlarda mikroorganizma girişine izin vermez.
III. Derinin en önemli doğal savunma faktörlerinden biri yağ asitleridir.
Yukarıdaki bilgilerden hangi/hangileri doğrudur?


Yalnız I

Yalnız II

I ve II

II ve III

I, II, ve III


Yanıt Açıklaması:

Deri mukozal bir organ değildir. Derinin çok katlı yapısı normal şartlarda mikroorganizma girişine izin vermez. Derinin en önemli doğal savunma faktörlerinden biri yağ asitleridir.

Yorumlar
  • 0 Yorum