Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji Deneme Sınavı Sorusu #1278161

Dezenfektanların antimikrobiyal etkilerinin belirlenmesinde aşağıdakilerden hangisi bir belirteç değildir?


Fenol indeksi

Öldürme eğrisi

Toksisite testi

Aktivite spektrumunun belirlenmesi

Kristal viyole ışıması


Yanıt Açıklaması:

Kristal viyole ışıması

Yorumlar
  • 0 Yorum