Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji Deneme Sınavı Sorusu #493552

I. Etkisi yavaş gelişir.
II. Etki bakteriye özgüdür/spesifiktir.
III. Patojene tekrar maruziyette yanıt aynıdır.
Hangileri kazanılan bağışıklığın özellikleri arasındadır?


Yalnız I

I ve II

II ve III

I ve III

I,II ve III


Yanıt Açıklaması:

Doğal direncin etkisi hızlı (birkaç saat) bir şekilde gelişir, kazanılan bağışıklığın etkisi ise yavaştır, günler haftalar geçmesi gerekir. Doğal direncin etkisi nonspesifiktir, kazanılan bağışıklık ise spesifiktir, yani bakteriye özgü etki gösterir. Vücut aynı bakteriye tekrar maruz kaldığında doğal direncin etkisi aynıdır, artmaz, kazanılan bağışıklığın etkisi ise artar.

Yorumlar
  • 0 Yorum