Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji Deneme Sınavı Sorusu #494432

Aşağıdaki canlılar aleminden hangisini tek hücreli canlılar oluşturur?


Hayvanlar

Bitkiler

Mantarlar

Protistalar

Moneralar


Yanıt Açıklaması:

Canlılar alemi, hayvanlar, bitkiler, mantarlar, protistalar ve monera (Archae ve Eubacteria) olarak üzere beş bölümde incelenebilir. Bunlardan ilk dördünü oluşturanlar çok hücreli formda (ökaryot) olup monere’lar tek hücreli (prokaryot) yapıdadır.

Yorumlar
  • 0 Yorum