Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji Deneme Sınavı Sorusu #494702

I. İmmun sistem tarafından tanınıp spesifik immun yanıt oluşturulan özel bölgelerdir.
II. İmmun sistem farklı epitopların her birini aynı algılar.
III. 4-8 amino asitten ibaret bölgelerdir.
IV. Molekülün yaklaşık her 5.000 Da ağırlığı için beş adet bulunurlar.
Antijenik determinantlar ile ilgili olarak yukarıda verilen özelliklerden hangileri doğrudur?


I, III

I, II, III

II, IV

III, IV

I, III, IV


Yanıt Açıklaması:

İmmun sistem tarafından tanınıp spesifik immun yanıt oluşturulan özel bölgelere, antijenik determinant veya epitop denir. Antijenik determinantlar yaklaşık 4-8 amino asitten ibaret bölgelerdir ve molekülün yaklaşık her 5.000 Da ağırlığı için bir adet bulunurlar. Kompleks bir molekülde birbirinden farklı birçok epitop bulunabilir. İmmun sistem farklı epitopların her birini ayrı ayrı algılar.

Yorumlar
  • 0 Yorum