Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji Deneme Sınavı Sorusu #496765

Bakterilerde hareket organeli olarak kullanılan yapıya verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?


Flagella

Kapsül

Ekzotoksin

Fimbria

Pilin


Yanıt Açıklaması:

Fimbria bakterilerin hücrelere tutunarak kolonize olmasında ve infeksiyon oluşturmasında rol oynayan, sitoplazmik membrandan köken alan ve kısa kirpik şeklinde bir organeldir. Fimbria protein alt ünitelerinden oluşmuştur ve ortak olarak “pilin” adı verilen bu proteinler antijenik yapıdadır. Kapsül, bakteriyi dış çevredeki ve vücut içindeki birçok zararlı etkilerden koruyan, hücre duvarına sıkıca bağlı bir katmandır. Ekzotoksinler Gram pozitif ve Gram negatif bakterilerce sentezlenen, ısıya duyarlı, protein yapıda, eriyebilir substanslardır. Flagella bakterilerde hareket organeli olarak kullanılan yapıdır.

Yorumlar
  • 0 Yorum