Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji Deneme Sınavı Sorusu #496873

Fetüsün immun sistemi tam olarak gelişmeden az virulent bir mikroorganizma ile karşılaşırsa ne olur?


Virüsün etkilediği yerde bölgesel doku tahribi gelişir.

Doku tahribi ve ardından ölüm gelişir.

İmmunolojik yanıtsızlık veya immunolojik tolerans gelişir.

Buna karşı hemen immun yanıt oluşturur.

İmmun yanıt oluşturur fakat yine de ölüm gerçekleşir.


Yanıt Açıklaması:

Eğer fetüsün immun sistemi tam olarak gelişmeden az virulent bir mikroorganizma ile karşılaşırsa, immunolojik yanıtsızlık veya immunolojik tolerans gelişir. Böyle infeksiyonlar fötal yaşam boyunca, hatta ömür boyunca kalıcı olur. Fetüste kalıcı bir viral infeksiyon bulunmasına rağmen antikor yanıtı oluşmaz. Bu fetüs diğer virüslere karşı ve farklı virüsün antijenik tiplerine karşı immun yanıt oluşturabilir.

Yorumlar
  • 0 Yorum