Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji Deneme Sınavı Sorusu #497096

Aşağıdakilerden hangisi üçüncül bağlanma testlerinin özelliklerinden biri değildir?


Üçüncül bağlanma testleri birincil ve ikincil bağlanma testlerinden farklı olarak test sonuçlarının canlı ortamda ölçüldüğü testlerdir.

Üçüncül bağlanma testlerinin sonuçlarının standardize edilmesi oldukça fazla önem arz eder.

Nötralizasyon testleri, üçüncü bağlanma testleri arasında sayılabilir.

Proteksiyon testleri, üçüncü bağlanma testleri arasında sayılabilir.

Yavaş tüp HA testi, üçüncü bağlanma testleri arasında sayılabilir.


Yanıt Açıklaması:

A, B, C ve D şıklarındaki bilgiler doğrudur. Yavaş tüp HA testi, ikincil bağlanma testleri arasındadır. E şıkkındaki bilgi yanlıştır.

Yorumlar
  • 0 Yorum