Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji Deneme Sınavı Sorusu #1269564

Aşağıdakilerden hangisi mikroorganizmaların enzim aktivitesini bozarak etki gösteren bir kimyasal maddedir?


Aseton

Akriflavin

Fenol

Ozon

Metanol


Yanıt Açıklaması:

Enzim Aktivitesini Bozanlar
Bakterilerde hayati öneme sahip olan enzimlerin yapısının bozulması, mikroorganizmaların ölümüne neden olur. Enzim aktivitesini direkt olan bozan ağır
metaller (gümüş, civa, bakır), tuzlar, oksidan maddeler (hidrojen peroksit, ozon,
sodyum hipoklorid) bu grupta sayılabilir.

Yorumlar
  • 0 Yorum