Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji Deneme Sınavı Sorusu #1394306

Aşağıdakilerden hangisi bakterilerin oluşturduğu koloni tiplerinden değildir?


S tipi koloni

R tipi koloni

M tipi koloni

L tipi koloni

N tipi koloni


Yanıt Açıklaması:

Stereomikroskop ve gözle yapılan muayeneler sonucunda oluşan kolonilerin
smooth (S), rough (R), mukoid (M) ve L formları, renkleri, kokuları, hemoliz
durumları ve diğer morfolojik özellikleri ayrıntılı olarak gözlenir ve belirlenir.

Yorumlar
  • 0 Yorum