Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji Deneme Sınavı Sorusu #1399462

Aşağıdakilerden hangisi mikroaerofilik atmosferde üreyen bakterilerdendir?


Bacteroides türleri

Fusobakterium türleri

Klostridium türleri

Brusella türleri

Actinomyces türleri


Yanıt Açıklaması:

İnkubasyon Atmosferi
Patojenik bakterilerin çoğu aerobik atmosferik koşullarda üremektedir.
Mikroaerofilik atmosferde (%5-10 CO2) üreyen mikroorganizmalara örnek
olarak Brusella türleri, Francisella tularensis, Hemofilus türleri, Taylorella equigenitalis gibi bakteriler verilebilir. Anaerobik atmosferde üreyen bakterilere ise
Klostridium türleri, Fusobakterium türleri, Bacteroides türleri ve Actinomyces bovis gibi mikroorganizmalar örnek verilebilir

Yorumlar
  • 0 Yorum