Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji Deneme Sınavı Sorusu #494722

Makrofajların ve bulundukları yer ve adlandırmaları ile ilgili olarak aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?


Bağ doku- histiosit

Beyin- mikroglia

Böbrek – Kupffer hücreleri

Kemik iliği - osteoklast

Periton boşluğu – peritoneal makrofaj


Yanıt Açıklaması:

Makrofajlar; bağ dokuda “histiosit”, beyinde “mikroglia” ve böbrekte “mezangial hücre”, karaciğerde “Kupffer hücreleri”, kemik iliğinde “osteoklast”, periton boşluğunda “peritoneal makrofaj” olarak bulunurlar.

Yorumlar
  • 0 Yorum