Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji Deneme Sınavı Sorusu #494820

Maddeleri hücre içine alan her türlü vakuolün ortak adı nedir?


Sitoplazma

MHC molekülü

Proteazom

Endojen

Endozom


Yanıt Açıklaması:

Maddeleri hücre içine alan her türlü vakuolün ortak adı endozom’dur.

Yorumlar
  • 0 Yorum