Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji Deneme Sınavı Sorusu #497016

Horseradish peroksidaz, alkalin fosfotaz ve ß-galaktosidaz gibi enzimlerin kullanıldığı bağlanma testi hangisidir?


Direkt fluoresan antikor testi

Radyoimmunoassay

ELISA

Oudin yöntemi

İmmunoelektroforez


Yanıt Açıklaması:

Enzim immunoassay genel bir tanım olup, bu tanım içinde antijen veya antikor moleküllerinin enzim ile işaretlenmesi esasına dayanan ve enzim-substrat ilişkisi ile açığa çıkan reaksiyonların (renk değişikliği) değerlendirildiği testler bulunur. Veteriner hekimlik alanında bu kapsamda kullanılan en önemli ölçüm tekniklerinin başında ELISA (Enzyme Linked Immunosorbent Assay) gelir. ELISA’da antikor veya antijen moleküllerini işaretlemek için en fazla kullanılan enzimler horseradish peroksidaz, alkalin fosfotaz ve ß-galaktosidaz’dır.

Yorumlar
  • 0 Yorum