Tıbbi Terminoloji Deneme Sınavı Sorusu #1081879

Aşağıdakilerden hangisinde olumsuzluk veren ön eklerden biri kullanılmıştır?


Detoksifikasyon

Dializ

Transfüzyon

Neonatal

Mikrosefali


Yanıt Açıklaması:

"De" olumsuzluk veren öneklerden birisidir. Doğru cevap "A" şıkkı'dır.

Yorumlar
  • 0 Yorum