Tıbbi Terminoloji Deneme Sınavı Sorusu #1105605

Aşağıdakilerden hangisi dil biliminin mesleklere yönelik uygulamalı alt alanlarından biridir?


Köken bilimi

Gösterge bilimi

Anlam bilimi

Edim bilimi

Derlem dil bilimi


Yanıt Açıklaması:

Dil biliminin çekirdeğinde bu­lunan ve günümüzde kuramsal dil bilimine ait olan temel alt alanlar sırasıyla aşağıda verilmiştir:

 1. Ses bilgisi ve Ses bilimi (Phonetics and Phonology)
 2. Biçim bilimi (Morfology)
 3. Gösterge bilimi (Semiotics)
 4. Sözcük bilimi (Lexicology)
 5. Terim bilimi (Terminology)
 6. Anlam bilimi (Semantics)
 7. Köken bilimi (Etymology)
 8. Edim bilimi (Pragmatics)
 9. Söz dizimi (Syntax)

Dil bilimi, bir iletişim aracı olan dili (özellik­le insan dilini) ses bilgisel, ses bilimsel, biçim bi­limsel, gösterge bilimsel, sözcük bilimsel, terim bilimsel, anlam bilimsel ve köken bilimsel açıdan araştıran, sosyal ve beşerî bilimler temel alanına ait olan bir bilim dalıdır. Dil biliminin kuramsal oldu­ğu gibi mesleklere yönelik bir dizi uygulamalı alt alanları da vardır.

Bunlardan bazıları aşağıdaki gibidir:

 1. Sözlük bilimi (Lexicography)
 2. Nöro dil bilimi (Neurolinguistics)
 3. Psiko dil bilimi (Psycholinguistics)
 4. Bilişsel dil bilimi (Cognitive Linguistics)
 5. Klinik dil bilimi (Clinical Linguistics)
 6. Adli dil bilimi (Forensic Linguistics)
 7. Toplum dil bilimi (Sociolinguistics)
 8. Derlem dil bilimi (Corpus Linguistics)

Bilgisayarlı dil bilimi (Computational Lin­guistics)

Yorumlar
 • 0 Yorum