Tıbbi Terminoloji Deneme Sınavı Sorusu #795744

"Testit iltihabı" anlamına gelen tıbbi terim aşağıdakilerden hangisidir?


Prostatektomi

Orşidektomi

Servisit

Prostatit

Orşit


Yanıt Açıklaması:

Orsit terimi testit iltihabı anlamına gelmektedir. Orchid (testis) kelimesinin -itis/it (enfeksiyon)  ekini alması ile türetilmiştir. Prostatektomi ve orşidektomi terimleri sırasıyla prostatın ve testisin çıkarılmasını ifade eder. Servisit ve prostasit kelimeleri de serviks iltihabı ve prostat iltihabı anlamlarında kullanılır. Doğru cevap E'dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum