Tıbbi Terminoloji Deneme Sınavı Sorusu #855724

Aşağıdakilerden hangisi beyin damarlarında bir tıkanma ya da yırtılmaya bağlı olarak oluşan sendromlara verilen addır?


Peri-card-itis (perikardit)

Extra-vasa-tion (ekstravazasyon)

A-rrhythm-ia (aritmi)

Cerebro-vascular accident (serebrovasküler kaza)

Angio-spasm (anjiyospazm)


Yanıt Açıklaması:

Cerebro-vascular accident (serebrovasküler kaza): Beyin damarlarında bir tıkanma ya da yırtılmaya bağlı olarak oluşan sendromlara verilen addır.

Yorumlar
  • 0 Yorum