Ticaret Hukuku 2 Deneme Sınavı Sorusu #332306

Anonim şirket ortaklarının şirkete karşı sorumlulukları ne ile sınırlıdır?


Temsil yetkileriyle
Pay oranlarıyla
Esas sözleşmedeki görevleriyle
Sermaye borcuyla
Şirketin borçlarıyla

Yanıt Açıklaması: Anonim şirket ortakları şirkete karşı üstlendikleri sermaye borcu ile sınırlı olarak sorumludurlar. Şirkete karşı sermaye payını tamamen ödeyen bir ortak artık şirketin borçlarından sorumlu tutulamaz. Doğru Yanıt (D)'dir.
Yorumlar
  • 0 Yorum