Ticaret Hukuku 2 Deneme Sınavı Sorusu #332307

Anonim şirketin kuruluşunda şirkete ayın sermaye getirilmesi, şirket hesabına bazı malların satın alınması, kurucular ve yönetim kurulu üyelerine bazı yararlar sağlanması durumundaki kuruluşa ne ad verilir?


Nakdi kuruluş
Halka açık kuruluş
Tedrici kuruluş
Ani kuruluş
Nitelikli kuruluş

Yanıt Açıklaması: Anonim şirketin nakdi kuruluş veya ayni kuruluş yöntemini benimsemesine göre yapılacak işlemler ve sermayenin ödenmesi bakımından çeşitli farklılıklar söz konusudur. Nakdi Kuruluş: Anonim şirketin kuruluşunda ortaklarca taahhüt edilen sermayenin tamamının nakitten oluşması hâlinde nakdi kuruluş söz konusudur. Nitelikli Kuruluş: Şirketin kuruluşunda şirkete ayın sermaye getirilmesi, şirket hesabına bazı malların satın alınması, kurucular ve yönetim kurulu üyelerine bazı yararlar sağlanması hâlinde nitelikli kuruluş söz konusudur. Nitelikli kuruluş hâlinde küçük tasarruf sahiplerinin ve üçüncü kişilerin menfaatlerinin korunması için şekil şartları artırılmıştır. Örneğin ayni sermaye ile kuruluş sırasında devralınacak işletmelere ve ayınlara, şirket merkezinin bulunacağı yerdeki asliye ticaret mahkemesince atanan bilirkişilerce değer biçilmelidir. Doğru Yanıt (E)'dir.
Yorumlar
  • 0 Yorum