Ticaret Hukuku 2 Deneme Sınavı Sorusu #332308

Aşağıdakilerden hangisi anonim şirketin kuruluşunda kuruculara ait sorumluluklardan biridir?


Pay sahiplerinin ödemelerini aksatmadan yapmak
Kuruluş aşamasındaki süreçleri kanuna uygun bir şekilde yürütmek
Şirket alacaklarına karşı pay sahiplerinin hakkını korumak
Şirketin devir veya kiralama işlemlerini yürütmek
İhtiyaç halinde şirkete sıcak para akışı sağlamak

Yanıt Açıklaması: Anonim şirketin kuruluşunda, belgelerin, izahnamelerin, taahhütlerin, beyanların ve garantilerin yanlış, hileli, sahte, gerçeğe aykırı olmasından, gerçeğin saklanmış bulunmasından ve diğer kanuna aykırılıklardan doğan zararlardan, belgeleri düzenleyenler veya beyanları yapanlar ile kusurlarının varlığı hâlinde bunlara katılanlar sorumludur. Doğru Yanıt (B)'dir.
Yorumlar
  • 0 Yorum