Ticaret Hukuku 2 Deneme Sınavı Sorusu #350789

Aşağıdakilerden hangisi anonim şirket esas sözleşmesinde bulunması zorunlu olan unsurlardan biri değildir?


Şirketin halka ne zaman arz edileceği

Şirketin ticaret unvanı ve merkezinin bulunacağı yer

Esaslı noktaları belirtilmiş ve tanımlanmış bir şekilde şirketin işletme konusu

Şirketin sermayesi ile her payın itibarî değeri, bunların ödenmesinin şekil ve şartları

Pay senetlerinin nama veya hamiline yazılı olacakları; varsa belirli paylara tanınan imtiyazlar ve devir sınırlamaları


Yanıt Açıklaması:

B, C, D ve E şıklarındaki unsurlar esas sözleşmede olması zorunlu unsurlardır. Fakat A şıkkındaki gibi bir unsur esas sözleşmede yer almaz.

Yorumlar
  • 0 Yorum