Ticaret Hukuku 2 Deneme Sınavı Sorusu #354558

Anonim şirket payının senede bağlanması (hisse senedi çıkarılması), sağladığı haklar ve borçlarda bir değişiklik yapmaz, payın devrini kolaylaştırıcı bir etkisi vardır. Bu açıklama paya ilişkin ilkelerden hangisini tanımlamaktadır?


Payın Senede Bağlanmasının Payda Değişiklik Yapmadığı İlkesi

Payın Devredilebilirliği İlkesi

Payın Tescil İle Oluşması İlkesi

Payın Bölünmezliği İlkesi

Ayın Karşılığı Pay


Yanıt Açıklaması:

Anonim şirketlere ilişkin yasal düzenlemelerden hareketle paya ilişkin çeşitli ilkeler ortaya konulmuştur. Bu ilkeler; payın tescil ile oluşması ilkesi, payın bölünmezliği ilkesi, payın devredilebilirliği ilkesi, payın senede bağlanmasının payda değişiklik yapmadığı ilkesidir. Payın Senede Bağlanmasının Payda Değişiklik Yapmadığı İlkesi: Anonim şirket payının senede bağlanması (hisse senedi çıkarılması), sağladığı haklar ve borçlarda bir değişiklik yapmaz, payın devrini kolaylaştırıcı bir etkisi vardır.

Yorumlar
  • 0 Yorum