Ticaret Hukuku 2 Deneme Sınavı Sorusu #354603

Her çeşidi ile tahviller, finansman bonoları, her çeşit menkul kıymetler, aksi kanunlarda öngörülmedikçe, ancak genel kurul kararı ile çıkarılabilmektedir. Genel kurul kararının, en az % kaçının olumlu oyu ile alınmış olması gerekmektedir?


%40

%51

%60

%75

%80


Yanıt Açıklaması:

Her çeşidi ile tahviller, finansman bonoları, varlığa dayalı senetler, iskonto esası üzerine düzenlenenler de dâhil, diğer borçlanma senetleri, alma ve değiştirme hakkını haiz senetler ile her çeşit menkul kıymetler, aksi kanunlarda öngörülmedikçe, ancak genel kurul kararı ile çıkarılabilmektedir. Genel kurul kararının, sermayenin en az %75’ini oluşturan payların sahiplerinin veya temsilcilerinin olumlu oyu ile alınmış olması gerekmektedir. Bu yetersayı, genel kurulun menkul kıymet çıkarma yetkisini yönetim kuruluna bırakmasında da aranır. Kanunda aksine düzenleme mevcut değilse, genel kurul menkul kıymetin çıkarılması kararı alma yetkisini, en çok on beş ay için yönetim kuruluna bırakabilmektedir.

Yorumlar
  • 0 Yorum