Ticaret Hukuku 2 Deneme Sınavı Sorusu #355031

Aşağıdakilerden hangisi halka açık anonim şirketlerin özelliklerinden biri değildir?


Kanunda öngörülen bazı hallerde halka açık anonim şirket ortağına şirketten ayrılma hakkı tanınmıştır.

Halka açık anonim şirketler için pay alım teklifi zorunluluğu ve azınlıkta kalan pay sahiplerini şirketten çıkarma hakkı tanınmıştır.

Kar payı dağıtma yükümlülüğü öngörülmüş, kar payı avansı dağıtma imkânı tanınmıştır.

Genelde aile işletmesi şeklinde yapılanmış anonim şirketler olup, sermayesi düşük, ortak sayısı da azdır, hatta tek ortaklı olarak da kurulabilmektedir.

Halka açık anonim şirketlerde kurumsal yönetim ilkeleri uygulanacaktır, bu konuda kurallar Sermaye Piyasası Kurumu (SPK) tarafından belirlenecektir.


Yanıt Açıklaması:

Genelde aile işletmesi şeklinde yapılanmış anonim şirketler olup, sermayesi düşük, ortak sayısı da azdır, hatta tek ortaklı olarak da kurulabilmektedir. Bu ifade kapalı anonim şirketler ile ilgilidir.

Yorumlar
  • 0 Yorum