Ticaret Hukuku 2 Deneme Sınavı Sorusu #357542

Genel kurul esas sermayenin azaltılmasına karar verdiğinde, ilanda alacaklılara Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’ndeki üçüncü ilandan itibaren kaç ay içinde, alacaklarını bildirerek bunların ödenmesini veya teminat altına alınmasını isteyebilecekleri belirtilir?


1 ay

45 gün

2 ay

75 gün

3 ay


Yanıt Açıklaması:

Genel kurul esas sermayenin azaltılmasına karar verdiği takdirde, yönetim kurulu tarafından bu karar şirketin internet sitesine konulur. Ayrıca genel kurul kararı, yönetim kurulu tarafından Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ve aynı zamanda esas sözleşmede öngörüldüğü şekilde, yedişer gün arayla, üç defa ilan edilir. İlanda alacaklılara, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’ndeki Üçüncü ilandan itibaren iki ay içinde, alacaklarını bildirerek bunların ödenmesini veya teminat altına alınmasını isteyebilecekleri belirtilir. Şirketçe bilinen alacaklılara ayrıca çağrı mektupları gönderilmesi gereklidir.

Yorumlar
  • 0 Yorum