Ticaret Hukuku 2 Deneme Sınavı Sorusu #353365

Türk Ticaret Kanunu’nda payın itibarî değerinin en az bir kuruş olduğu itibarî değerinden aşağı bedelle pay çıkarılamayacağı öngörülmüştür. Bu ifade Türk Ticaret Kanunu’nun hangi maddesinde yer almaktadır?


m.476

m.479

m.454

m.434

m.477


Yanıt Açıklaması:

m. 476’da yer almaktadır.

Yorumlar
  • 0 Yorum