Ticaret Hukuku 2 Deneme Sınavı Sorusu #354566

Aşağıdakilerden hangisi imtiyazlı olup olmaması bakımından paylardan birisidir?


Nakit Karşılığı Pay

Adi Pay

Oy Hakkından Yoksun Pay

Bedelsiz Pay

Ayın Karşılığı Pay


Yanıt Açıklaması:

Anonim şirket payları farklı yönlerden sınıflandırmaya tabi tutulmaktadır. Bunlar, Karşılıkları Bakımından Paylar,  Oy Hakkı Bakımından Paylar, İtibari Değeri Bakımından Paylar, İmtiyazlı Olup Olmaması Bakımından Paylar ve Bedelli Olup Olmaması Bakımından Paylardır. İmtiyazlı olup olmaması bakımından paylar; adi pay ve imtiyazlı pay olarak ayrılmaktadır.

Yorumlar
  • 0 Yorum