Ticaret Hukuku 2 Deneme Sınavı Sorusu #354825

Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde anonim şirketin kuruluşunda kabul edilmiş sistemdir?


İzin

Ferman

Normatif

Ani

Tedrici


Yanıt Açıklaması:

Anonim şirketlerin kuruluşunda ferman siste­mi, izin sistemi ve normatif sistem olmak üzere üç sistem söz konusudur. Ülkemizde anonim şirketin kuruluşunda normatif sistem kabul edilmiştir. Nor­matif sistemde kanunda öngörülen işlemler yapılıp şartlar gerçekleştiğinde şirket tüzel kişilik kazanmaktadır. Anonim şirketlerde tescil kurucu nitelik taşımakta olup, şirketin tüzel kişilik kazanması ti­caret siciline tescil edilmesiyle gerçekleşir.

Yorumlar
  • 0 Yorum