Ticaret Hukuku 2 Deneme Sınavı Sorusu #355062

Rüçhan hakkı, hangi ilke ile ilgilidir?


Eşit işlem ilkesi

Kamuyu aydınlatma ilkesi

Devletin ilgilenmesi ilkesi

Dışarıdan denetleme ilkesi

Malvarlığının korunması ilkesi


Yanıt Açıklaması:

Rüçhan hakkı, eşit işlem ilkesi ile ilgilidir. Örneğin pay sahiplerinin rüçhan hakkını (yeni pay alma hakkı) kullanmalarında eşitsizlik yapılamayacağı gibi, pay sahiplerine şirket defter ve belgelerini inceleme yetkisi verilirken de eşitsizlik yapılamaz.

Yorumlar
  • 0 Yorum