Ticaret Hukuku 2 Deneme Sınavı Sorusu #355174

Pay sahibinin kullanacağı oyu seçilecek üye sayısına yaymak yerine, seçilecek üye kadar oyu, bir veya birkaç kişide toplayabildiği yönteme ne ad verilir?


Birikimli oy sistemi

Yaygın etkili oy sistemi

Yedek oy sistemi

Etkin oy sistemi

Bedelli oy sistemi


Yanıt Açıklaması:

Pay sahibinin kullanacağı oyu seçilecek üye sayısına yaymak yerine, seçilecek üye kadar oyu, bir veya birkaç kişide toplayabildiği yönteme birikimli oy sistemi adı verilir.

Yorumlar
  • 0 Yorum