Ticaret Hukuku 2 Deneme Sınavı Sorusu #359900

Aşağıdakilerden hangisi anonim şirket payları bakımından geçerli olan ilkelerden birisi değildir?


Payın Devredilebilirliği İlkesi

Payın Tescil İle Oluşması İlkesi

Payın Senede Bağlanmasının Payda Değişiklik Yapmadığı İlkesi

Payın Bölünmezliği İlkesi

Payın Bağlama Sahip Olması İlkesi


Yanıt Açıklaması:

Bağlam, payların devrini kısıtlayan ana sözleşme hükümleridir. Paylar bakımından bağlamın mevcut olması şart değildir. Bu sebeple “Payın Bağlama Sahip Olması İlkesi” şeklinde bir ilke söz konusu değildir.

Yorumlar
  • 0 Yorum