Ticaret Hukuku 2 Deneme Sınavı Sorusu #332295

Aşağıdakilerden hangileri anonim şirket türlerindendir? I. Tek ortaklı II. Kapalı tip III. Kayıtlı sermayeli


I
I, II
I, III
II, III
I, II, III

Yanıt Açıklaması: Anonim şirketler tek ortaklı, kapalı tipte veya kayıtlı sermayeli olarak kurulabilirler. Doğru Yanıt(E)'dir.
Yorumlar
  • 0 Yorum