Ticaret Hukuku 2 Deneme Sınavı Sorusu #332298

I. Ortaklar şirkete üslendikleri sermaye borcu ile sınırlı olarak sorumludurlar. II. Şirkete borcunu ödeyen pay sahibi artık şirketin borçlarından sorumlu tutulamaz. III. Sadece borç taahhüdünü yerine getirmemiş pay sahibi şirketin iflası halinde tasfiye memurlarına borcu öder. IV. Şirketin borçlu olduğu bir alacaklı pay sahibinden bu borcunu talep edebilir. V. Pay sahipleri borç taahhüdünü yerine getirdikten sonra ancak bütün ortakların oy birliği ile ikinci bir borç taahhüdü altına girerler. Anonim şirkette ortak sıfatı ve ortakların sınırlı sorumluluğu kavramını bakımından yukarıdakilerden hangileri doğrudur?


I, II, IV
I, III, IV
I, II, III, V
II, III, IV, V
I, III, IV, V

Yanıt Açıklaması: Şirketin borçlu olduğu bir alacaklı pay sahibinden bu borcunu talep edemez. Dolayısıyla bu ifade yanlıştır. Diğer ifadeler ise doğrudur. Doğru Yanıt (C)'dir
Yorumlar
  • 0 Yorum