Ticaret Hukuku 2 Deneme Sınavı Sorusu #353276

Anonim şirket payının senede bağlanması (hisse senedi çıkarılması), sağladığı haklar ve borçlarda bir değişiklik yapmaz, payın devrini kolaylaştırıcı bir etkisi vardır. Bu durum paya ilişkin ilkelerden hangisini ifade eder?


Payın Devredilebilirliği İlkesi

Payın Bölünmezliği İlkesi

Payın Tescil İle Oluşması İlkesi

 

 Payın Senede Bağlanmasının Payda Değişiklik Yapmadığı İlkesi

Payin Bölünebilirliği ilkesi


Yanıt Açıklaması:

Payın Senede Bağlanmasının Payda Değişiklik Yapmadığı İlkesi: Anonim şirket payının senede bağlanması (hisse senedi çıkarılması), sağladığı haklar ve borçlarda bir değişiklik yapmaz, payın devrini kolaylaştırıcı bir etkisi vardır.

Yorumlar
  • 0 Yorum