Ticaret Hukuku 2 Deneme Sınavı Sorusu #353393

Aşağıdakilerden hangisi pay sahibinin koruyucu haklarından biri değildir?


Dava hakkı

Vazgeçilmez haklar

Müktesep haklar

Azınlık hakları

Özel Denetim İsteme Hakkı


Yanıt Açıklaması:

 Özel Denetim İsteme Hakkı aydınlatıcı haklardandır.

Yorumlar
  • 0 Yorum