Ticaret Hukuku 2 Deneme Sınavı Sorusu #354583

Anonim şirket hisse senetlerinin itibari değerlerinin şirket temettülerinden ayrılan para ile ortaklara ödenmesine ne denir?


Payın Devri,

Payın Birleşmesi

Şirketin Tasfiyesi,

Iskat

Payın İtfası


Yanıt Açıklaması:

Anonim şirketlerde pay sahipliğinin kaybedilmesi farklı şekillerde karşımıza çıkabilir. Payın devri, birleşme, şirketin tasfiyesi, sermaye borcunun ödenmesinde temerrüt sebebiyle ıskat ve payın itfası gibi sebepler pay sahipliğini sona erdirmektedir. Pay sahibi sıfatının kaybıyla, paya bağlı haklar da ortadan kalkmaktadır. Payın itfası, anonim şirket hisse senetlerinin itibari değerlerinin şirket temettülerinden ayrılan para ile ortaklara ödenmesidir.

Yorumlar
  • 0 Yorum