Ticaret Hukuku 2 Deneme Sınavı Sorusu #354652

Anonim şirketlerde yönetim kurulu üyeleri en çok kaç yıl süreyle görev yapmak üzere seçilir?


1

2

3

4

5


Yanıt Açıklaması:

Yönetim kurulu üyeleri en çok üç yıl süreyle görev yapmak üzere seçilir. Esas sözleşmede aksine hüküm yoksa aynı kişi yeniden seçilebilir (TTK m.362). Gö­rev süresi üç yılı aşamaz. Esas sözleşme ile daha kısa görev süreleri öngörülebilir. Esas sözleşmede görev süresi belirlenmemişse üyelerin üç yıl için seçildikleri kabul edilmelidir. Görev süresi sona eren yönetim ku­rulu üyesinin ve yönetim kurulunun görev ve yetkileri sona erer. Bunun tek istisnası, görev süresi sona eren yönetim kurulunun genel kurulu olağan ve olağanüs­tü toplantıya çağırabilmesidir.

Yorumlar
  • 0 Yorum