Ticaret Hukuku 2 Deneme Sınavı Sorusu #354696

Halka açık şirketlerde serma­yenin en az yüzde kaçını oluşturan pay sahipleri azlık ya da azınlık olarak kabul edilmek­tedir?


5

10

20

25

30


Yanıt Açıklaması:

Kapalı anonim şirketlerde sermayenin en az onda birini (%10), halka açık şirketlerde serma­yenin en az yirmide birini (%5) oluşturan pay sahipleri azlık ya da azınlık olarak kabul edilmek­tedir. Sermayenin en az onda birini, halka açık şirketlerde yirmide birini oluşturan pay sahiple­ri, yönetim kurulundan, yazılı olarak gerektirici sebepleri ve gündemi belirterek, genel kurulu toplantıya çağırmasını veya genel kurul zaten toplanacak ise, karara bağlanmasını istedikleri konuları gündeme koymasını isteyebilirler.

Yorumlar
  • 0 Yorum