Ticaret Hukuku 2 Deneme Sınavı Sorusu #357515

Aşağıdakilerden hangileri sermaye artırılmasının önkoşullarındandır?

I. Pay Taahhütlerinin Tamamının Yerine Getirilmiş Olması

II. Bilançoda Sermayeye Eklenmesine İzin Verilen Fonların Bulunmaması

III. Sermaye Taahhüt Edilmesi Yoluyla


Yalnız I

Yalnız II

I ve II

II ve III

I, II ve III


Yanıt Açıklaması:

Anonim şirketlerde esas sermayenin artırılmasında bir takım önkoşullar mevcuttur:

- Pay Taahhütlerinin Tamamının Yerine Getirilmiş Olması: Sermaye artırımının ilk koşulu, ayni sermaye taahhüdünün yerine getirilmiş ve pay bedellerinin ödenmiş olmasıdır. Payların nakdî bedelleri tamamen ödenmediği sürece sermaye artırılamayacaktır.

- Bilançoda Sermayeye Eklenmesine İzin Verilen Fonların Bulunmaması: Bilançoda sermayeye eklenmesine mevzuatın izin verdiği fonların bulunması hâlinde, bu fonlar sermayeye dönüştürülmeden, dış kaynaklardan (sermaye taahhüt edilmesi yoluyla) sermaye artırımı yapılamayacaktır. Hem bu fonların sermayeye dönüştürülmesi hem de aynı zamanda ve aynı oranda sermayenin taahhüt edilmesi yoluyla sermaye artırımına izin verilmiştir. Bu düzenlemede amaç, rüçhan hakkını kullanamayacak pay sahiplerini korumaktır.

Yorumlar
  • 0 Yorum