Ticaret Hukuku 2 Deneme Sınavı Sorusu #357560

Tasfiyeden dönme için genel kurulda sermayenin en az % kaçının olumlu oyu ile şirketin devamına karar verilmesi gerekmektedir?


%40

%51

%60

%70

%75


Yanıt Açıklaması:

Tasfiyeden dönme, şirketin süresinin dolması veya genel kurul kararıyla sona erdiği hallerde mal varlığı dağıtımına başlanmamış olması şartıyla gündeme gelen bir yöntemdir. Bunun için genel kurulda sermayenin en az %60’ının olumlu oyu ile şirketin devamına karar verilmesi gerekmektedir. Tasfiyeden dönülmesine ilişkin genel kurul kararını tasfiye memuru tescil ve ilan ettirir. Şirket, iflasın açılmasıyla sona ermiş olmasına rağmen iflas kaldırılmışsa veya iflas, konkordatonun uygulanmasıyla sona ermişse şirket devam edecektir. Tasfiye memuru, pay bedellerinin ve tasfiye paylarının pay sahipleri arasında dağıtılmasına başlanmadığına ilişkin belgeyi de eklemek suretiyle, iflasın kaldırıldığına ilişkin kararı ticaret siciline tescil ettirir.

Yorumlar
  • 0 Yorum