Ticaret Hukuku 2 Deneme Sınavı Sorusu #359957

Aşağıdakilerden hangisi pay sahiplerinin koruyucu haklarından birisidir?


Kâr payı hakkı

Oy hakkı

Müktesep haklar

Özel denetim isteme hakkı

Bedelsiz pay edinme hakkı


Yanıt Açıklaması:

Pay sahiplerinin koruyucu hakları; dava hakkı, vazgeçilmez hakları, müktesep hakları ve azınlık haklarıdır.

Yorumlar
  • 0 Yorum