Ticaret Hukuku 2 Deneme Sınavı Sorusu #353566

Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri Ortak Sayısı Bakımından Anonim Şirketlerdendir?

I. Tipik Anonim Şirket

II. Tek Ortaklı Anonim Şirket

III. Kapalı Tip Anonim Şirket

 


Yalnız III

I,II

II,III

I,III

I,II,III


Yanıt Açıklaması:

Kapalı Tip Anonim Şirket Halka Açıklık Bakımından Anonim Şirketlerdendir. 

Yorumlar
  • 0 Yorum