Ticaret Hukuku 2 Deneme Sınavı Sorusu #354589

Aşağıdakilerden hangisi mal varlığı haklarındandır?


Genel kurula katılma hakkı

Oy hakkı

Tasfiye payı hakkı

Özel denetim isteme hakkı

Dava hakkı


Yanıt Açıklaması:

Anonim şirketlerde pay sahibine tanınan hakların kaynağı paydır. Pay sahibinin hakları farklı ölçütlere göre sınıflandırılabilmektedir. Haklar konularına göre malvarlığı hakları, katılma hakları, aydınlatıcı haklar ve koruyucu haklar şeklinde 4 grup halinde sınıflandırılmıştır. Pay sahibinin malvarlığı hakları; kar payı hakkı, tasfiye payı hakkı, yeni payları edinmede öncelik hakkı, bedelsiz pay edinme hakkı, hazırlık devresi faizini talep hakkı, önerilmeye muhatap olma hakkı, tesislerden yararlanma hakkıdır.

Yorumlar
  • 0 Yorum